[Mục lục][ChanBaek] Baby Trắng (Longfic)

BABY TRẮNG

 

 

 

Title: Baby’s Breath

Author: jindeul

Translator: Y Chi Chi

Pairing: ChanBaek

Rating: PG

Genre: Angst, Romance

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Intro

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 1  ♪  Chap 2  ♪  Chap 3  ♪  Chap 4  ♪  Chap 5

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 6  ♪  Chap 7 ♪  Chap 8  ♪  Chap 9  ♪  Chap 10

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 11  ♪  Chap 12  ♪  Chap 13  ♪  Chap 14  ♪  Chap 15

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 16  ♪  Chap 17  ♪  Chap 18  Chap 19  ♪  Chap 20

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 21  ♪  Chap 22  ♪  Chap 23  ♪  Chap 24  ♪  Chap 25

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 26  ♪  Chap 27  ♪  Chap 28  ♪  Chap 29

Advertisements

2 thoughts on “[Mục lục][ChanBaek] Baby Trắng (Longfic)

Đã đóng bình luận.