[Mục lục][KrisTao] Kiss. Touch. Sex (Shortfic)

KISS. TOUCH. SEX

 

 

 

Title: Kiss. Touch. Sex

Author: xTaeMinX

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisTao

Rating: NC17

Genre: Smut, Yaoi

Summary: Kris nghĩ mình là straight. Tao nói ngược lại.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ♪♪  Chap 2 ♪♪ Chap 3  ♪♪  Chap 4

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 5  ♪♪  Chap 6 ♪♪ Chap 7  ♪♪  Chap 8

Advertisements