[Mục Lục][B.A.P] Tiếng Thét (Shortfic)

TIẾNG THÉT

 

 

 

Title: Scream

Author: cafelatteZERO

Translator: Y Chi Chi

Rating: M

Genre: Horror

Pairing: (có vẻ là) BangZelo, DaeJae, HimUp

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ☁  Chap 2  ☁  Chap 3  ☁  Chap 4    Chap 5  ☁  Chap 6

_ COMPLETE _

Advertisements