[Mục lục][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Longfic)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite

Translator: Y Chi Chi

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Intro

☁☁☁

Chap 1 Chap 2

☁☁☁

Chap 3 ♪ Chap 4

 

 

_ DROP _

Advertisements