[Mục lục][HaeHyuk] Con Cá Tham Lam (Shortfic)

CON CÁ THAM LAM

 

 

 

Title: Greedy Fishie

Author: hitsugaya15

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HaeHyuk/ HaeEun

Rating: NC17 (Multi-shot)

Genre: Romance, Humor

Summary: Một DongHae có tính chiếm hữu cao đến mức nguy hiểm sẽ làm bất cứ việc gì để HyukJae chỉ là của riêng anh. Anh cần dùng một chiếc tủ đựng quần áo để làm gì?

Disclaimer: TÔI KHÔNG SỞ HỮU SUPER JUNIOR HAY CÁC THÀNH VIÊN NHƯNG CỐT TRUYỆN CHỈ LÀ CỦA TÔI!

T/N: Đây là multi-shot nhé các reader, là nhiều mẩu truyện ngắn ghép lại, nên hơi rời rạc một chút…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ♪  Chap 2

☁☁☁

Chap 3  ♪  Chap 4

 

 

_ COMPLETE _

Advertisements