[Mục lục][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Shortfic)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 

 

Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, lạm dụng, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ♪  Chap 2  ♪  Chap 3

☁☁☁

Chap 4♪  ♪  Chap 5  ♪  Chap 6

☁☁☁

Epilogue

 

 

_ COMPLETE _

Advertisements