[Mục lục][HaeHyuk] Tạm Biệt, Hyung! (Shortfic)

TẠM BIỆT, HYUNG!

 

 

 

Title: Good bye, hyung!

Author: LienMei98

Translator: Y Chi Chi

Pairing: HaeMin, HaeHyuk

Genre: Sad, Angst

Rating: PG

FIC DỊCH THEO REQUEST CỦA MÈO ĐẾ VƯƠNG

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1

♪♪♪

Chap 2

♪♪♪

Chap 3

 

 

_ COMPLETE _

Advertisements