[Mục lục][HaeHyuk] Tình Yêu Tàn Nhẫn (Shortfic)

TÌNH YÊU TÀN NHẪN

 

 

 

Title: Cruel love

Author: Onehe4rt

Translator: D.ô

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Drama, Angst, Smut, Romance

Rating: NC-17

Summary: “Cậu cứ dễ dãi như vậy thì chỉ khiến tất cả mọi người đều muốn làm tình với cậu thôi.”

Warning: Rape, đề cập đến Sex, Cursing (chửi rủa), Violence (bạo lực)

Disclaimer: Các chàng trai không thuộc về tôi

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ♪  Chap 2  ♪  Chap 3  ♪  Chap 4

☁☁☁

Chap 6  ♪  Chap 7  ♪  Chap 8

_ COMPLETE _

Advertisements