[Mục lục][JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Longfic)

ANGEL’S LOVE & DEVIL’S LOVE

 

 

 

Title: Angel’s Love & Devil’s Love (Tình yêu của Thiên Thần và Tình yêu của Ác Quỷ)

Author: Y Chi Chi

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Summary: Cuộc gặp gỡ kì lạ và tình cờ giữa Đại Thiên Thần Yong JunHyung và Tiểu Ác Quỷ Yang YoSeob. Đó có phải là định mệnh?

Thiên Thần luôn tốt và Ác Quỷ luôn xấu. Có đúng thế không?

“Anh yêu em và em cũng yêu anh. Vậy ranh giới thân phận đâu có nghĩa lí gì?”

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ♪  Chap 2  ♪  Chap 3  ♪  Chap 4  ♪  Chap 5

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 6  ♪  Chap 7  ♪  Chap 8  ♪  Chap 9  ♪  Chap 10

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 11  ♪  Chap 12  ♪  Chap 13  ♪  Chap 14  ♪  Chap 15

Advertisements