[Mục lục][JunSeob] Ghost (Shortfic)

GHOST

 

 

 

Title: Ghost

Author: ScissorsandElves

Translator: Y Chi Chi

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Mystery, Supernatural, Yaoi

Summary: YoSeob là một nhiếp ảnh gia với nhiều hoài bão lớn. Bỗng một ngày, một bóng ma tóc đen xuất hiện trong những bức ảnh của cậu…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ♪  Chap 2  ♪  Chap 3  ♪  Chap 4  ♪  Chap 5 

☁☁☁

Chap 6    Chap 7  ♪  Chap 8    Chap 9  ♪  Chap 10

Advertisements