[Mục lục][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Shortfic)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo

Translator: Y Chi Chi

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Intro

☁☁☁

Chap 1  ♪  Chap 2

☁☁☁

Chap 3  ♪  Chap 4

Advertisements