[Mục lục][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Longfic)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey

Translator: Y Chi Chi

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Intro

☁☁☁

Chap 1  ♪  Chap 2    Chap 3  ♪  Chap 4

☁☁☁

Chap 5  ♪  Chap 6    Chap 7  ♪  Chap 8

☁☁☁

Chap 9  ♪  Chap 10    Chap 11  ♪  Chap 12    Chap 13

Advertisements