[Mục lục][MyungJong] Naughty Puppy (Shortfic)

NAUGHTY PUPPY

 

 

 

Title: Naughty Puppy (Chú cún tinh nghịch)

Author: Y Chi Chi

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Genre: Yaoi, Romance

Summary: “Nếu mình là một chú cún con, chắc hẳn SungJonggie sẽ rất yêu quý mình…”

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1 ♪ Chap 2 ♪ Chap 3

☁☁☁

Chap 4 ♪ Chap 5