[Mục lục][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Longfic)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1  ♪  Chap 2.1  ♪  Chap 2.2  ♪  Chap 3.1  ♪  Chap 3.2

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 4  ♪  Chap 5  ♪  Chap 6  ♪  Chap 7  ♪  Chap 8

(。 ◕ ‿   ◕ 。)

Chap 9  ♪  Chap 10  ♪  Chap 11  ♪  Chap 12 

Advertisements

2 thoughts on “[Mục lục][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Longfic)

Đã đóng bình luận.