[Trans fic][HaeHyuk] Tình Yêu Tàn Nhẫn (Chap 2)

TÌNH YÊU TÀN NHẪN

 

 

 

Title: Cruel love

Author: Onehe4rt

Translator: Y Chi Chi

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Drama, Angst, Smut, Romance

Rating: NC-17

Summary: “Cậu cứ dễ dãi như vậy thì chỉ khiến tất cả mọi người đều muốn làm tình với cậu thôi.”

Warning: Rape, đề cập đến Sex, Cursing (chửi rủa), Violence (bạo lực)

Disclaimer: Các chàng trai không thuộc về tôi

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Tình Yêu Tàn Nhẫn (Chap 2)”

Advertisements

[Trans fic][HaeHyuk] Tình Yêu Tàn Nhẫn (Chap 1)

TÌNH YÊU TÀN NHẪN

 

 

 

Title: Cruel love

Author: Onehe4rt @livejournal.com

Translator: D.ô

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Drama, Angst, Smut, Romance

Rating: NC-17

Summary: “Cậu cứ dễ dãi như vậy thì chỉ khiến tất cả mọi người đều muốn làm tình với cậu thôi.”

Warning: Rape, đề cập đến Sex, Cursing (chửi rủa), Violence (bạo lực)

Disclaimer: Các chàng trai không thuộc về tôi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Tình Yêu Tàn Nhẫn (Chap 1)”

[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Phần Kết)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the devil

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Rating: R

Genre: Romance, Humor, Smut (nhẹ)

Summary: DongHae và HyukJae quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp với DongHae khi HyukJae từ chối làm chuyện đó với anh.

Disclaimer: Cốt truyện là của tôi, nhân vật thì không!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Phần Kết)”

[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 6 _ End)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 6 _ End)”

[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 5)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 5)”

[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 4)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 4)”

[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 3)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 3)”

[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 2)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, chửi rủa, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 2)”

[Trans fic][JunSeob] Ngày YoSeob Sẽ Mãi Không Quên

NGÀY YOSEOB SẼ MÃI KHÔNG QUÊN

 

 


Title: The day YoSeob will never forget

Author: didiblonda@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob (main), JunSeung tan vỡ (không đau khổ nhiều), GiSeung, DooWoon ẩn.

Rating: NC17

Genre: Angst nhẹ (ở mở đầu), Smut, Romance, Drama

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][JunSeob] Ngày YoSeob Sẽ Mãi Không Quên”

[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 1)

NGỦ VỚI ÁC QUỶ

 

 


Title: Sleeping with the Devil

Author: Onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk (main), Kangteuk(side)

Genre: Smut, angst, drama

Rating: R

Summary: “Tình yêu? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ từ đó là gì hay cảm giác đó thế nào. Không, tôi không còn thế nữa.”

Warning: Hae bạo hành, lạm dụng, rape, sex, nội dung người lớn

Disclaimer: Các nhân vật không phải của tôi, tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Ngủ Với Ác Quỷ (Chap 1)”

[Trans fic][HaeHyuk] Đỏ

ĐỎ


 

 

Title: Red [HaeHyuk Version]

Author: burntsienna18@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Genres: Smut, AU, Romance, Angst, Drama, slight!Horror

Rating: NC-17

Warning: Smut, BLOOD-PLAY nhẹ

Disclaimer: Tôi không sở hữu SUPER JUNIOR hay các thành viên. Tôi không kiếm tiền từ việc này. Câu chuyện này là của tôi, đừng ăn cắp hoặc repost nó bằng bất cứ cách nào, dù là nội dung hay hình thức. Đây là fanfic!!!! Tôi không có ý đe dọa hay gây giận dữ và sợ hãi cho ai!!! Bất cứ điều gì được thể hiện trong câu chuyện này không nhất thiết là cách các nhân vật làm trong cuộc sống thực của họ. Tôi không có ý xây dựng hình ảnh xấu về SuJu! Vì vậy vui lòng không kiện cáo.

A/N: Viết lại từ một fanfic khác của tôi, Red.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Đỏ”