[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 3)

ANGEL’S LOVE & DEVIL’S LOVE

 

 

 

Title: Angel’s Love & Devil’s Love (Tình yêu của Thiên Thần và Tình yêu của Ác Quỷ)

Author: Y Chi Chi

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Fantasy, Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Summary: Cuộc gặp gỡ kì lạ và tình cờ giữa Đại Thiên Thần Yong JunHyung và Tiểu Ác Ma Yang YoSeob. Đó có phải là định mệnh?

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 3)”

Advertisements

[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 2)

ANGEL’S LOVE & DEVIL’S LOVE

 

 

 

Title: Angel’s Love & Devil’s Love (Tình yêu của Thiên Thần và Tình yêu của Ác Quỷ)

Author: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Chưa thể định hình nó là loại genre nào ==”

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Summary: Cuộc gặp gỡ kì lạ và tình cờ giữa Đại Thiên Thần Yong JunHyung và Tiểu Ác Ma Yang YoSeob. Đó có phải là định mệnh?

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 2)”

[Trans fic][BangZelo] Có Gì Đó Thật Đáng Ngờ (Part 2 _ End)

CÓ GÌ ĐÓ THẬT ĐÁNG NGỜ

 

 

Title: Something’s suspicious

Author: CheshireCat@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: NC17

Genre: Smut, Fantasy

Summary: Đã tới lúc đảo lộn cuộc sống của Bang YongGuk, một thợ săn quái thú nổi tiếng… Bởi không phải quái thú nào cũng cần phải giết chết… hay là?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][BangZelo] Có Gì Đó Thật Đáng Ngờ (Part 2 _ End)”

[Trans fic][BangZelo] Có Gì Đó Thật Đáng Ngờ (Part 1)

CÓ GÌ ĐÓ THẬT ĐÁNG NGỜ

 

 

 

Title: Something’s suspicious

Author: CheshireCat@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: BangZelo

Rating: NC17

Genre: Smut, Fantasy

Summary: Đã tới lúc đảo lộn cuộc sống của Bang YongGuk, một thợ săn quái thú nổi tiếng… Bởi không phải quái thú nào cũng cần phải giết chết… hay là?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

Continue reading “[Trans fic][BangZelo] Có Gì Đó Thật Đáng Ngờ (Part 1)”

[Trans fic][HaeHyuk] Sự Ngây Thơ Kì Lạ (Chap 2 _ End)

SỰ NGÂY THƠ KÌ LẠ

 

 


Title: Exotic Innocence

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Fantasy, Smut

Rating: NC17

Summary: HyukJae và SungMin có một nửa dòng máu là Thiên Thần, một nửa là Tiên. Họ đến thế giới loài người để tìm chân mệnh thiên tử của mình.

Disclaimer: Câu chuyện là của tôi, nhân vật thì không!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Sự Ngây Thơ Kì Lạ (Chap 2 _ End)”

[Trans fic][HaeHyuk] Sự Ngây Thơ Kì Lạ (Chap 1)

SỰ NGÂY THƠ KÌ LẠ

 

 


Title: Exotic Innocence

Author: onehe4rt@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairings: HaeHyuk, KyuMin

Genre: Fantasy, Smut

Rating: NC17

Summary: HyukJae và SungMin có một nửa dòng máu là Thiên Thần, một nửa là Tiên. Họ đến thế giới loài người để tìm chân mệnh thiên tử của mình.

Disclaimer: Câu chuyện là của tôi, nhân vật thì không!

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Sự Ngây Thơ Kì Lạ (Chap 1)”

[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 1)

ANGEL’S LOVE & DEVIL’S LOVE

 

 

 

Title: Angel’s Love & Devil’s Love (Tình yêu của Thiên Thần và Tình yêu của Ác Quỷ)

Author: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện!

Summary: Cuộc gặp gỡ kì lạ và tình cờ giữa Đại Thiên Thần Yong JunHyung và Tiểu Ác Quỷ Yang YoSeob. Đó có phải là định mệnh?

Thiên Thần luôn tốt và Ác Quỷ luôn xấu. Có đúng thế không?

“Anh yêu em và em cũng yêu anh. Vậy ranh giới thân phận đâu có nghĩa lí gì?”

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[JunSeob] Angel’s Love & Devil’s Love (Chap 1)”