[Trans fic][HaeHyuk] Con Chim Hoàng Yến (Part 2 _ End)

CON CHIM HOÀNG YẾN

 

 

 

Title: Canary

Author: arcee_b33@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: AU

Warning: Rape, Gangbang, Sadistic DongHae

Summary: “Em thuộc về tôi, nhớ kĩ điều đó nếu không lần sau hình phạt sẽ còn khủng khiếp hơn đấy.”

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Con Chim Hoàng Yến (Part 2 _ End)”

Advertisements

[Trans fic][HaeHyuk] Con Chim Hoàng Yến (Part 1)

CON CHIM HOÀNG YẾN

 

 

 

Title: Canary

Author: arcee_b33@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Genre: AU

Warning: Rape, Gangbang, Sadistic DongHae

Summary: “Em thuộc về tôi, nhớ kĩ điều đó nếu không lần sau hình phạt sẽ còn khủng khiếp hơn đấy.”

Link: here

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HaeHyuk] Con Chim Hoàng Yến (Part 1)”

[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 4)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

NOT HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 4)”

[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 3)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

NOT HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 3)”

[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 2)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

NOT HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 2)”

[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 1)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

 

 

 

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

NOT HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Chap 1)”

[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Intro)

LẦN NỮA LÀ CỦA ANH

Title: Become mine again

Author: MissJoo@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JunSeob

Rating: NC17

Genre: Hardcore, Romance, Yaoi

Link: here

DO NOT TAKE OUT

 KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][JunSeob] Lần Nữa Là Của Anh (Intro)”