[Trans fic][JongLo] Ái Tử Thi

ÁI TỬ THI

 

 

 

Title: Necrophilia

Author: yuuki-chan123@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: JongLo (JongUp x Zelo)

Rating: NC17

Genre: Twisted, Horror

Summary: Zelo và JongUp cùng được chuyển tới bệnh viện tâm thần, chuyện gì sẽ xảy ra trên chuyến xe buýt dài 8 tiếng đó?

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][JongLo] Ái Tử Thi”

Advertisements