[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 3 – Part 2)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 3 – Part 2)”

Advertisements

[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 3.1)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 3.1)”

[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 2 – Part 2)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 2 – Part 2)”

[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 2 – Part 1)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 2 – Part 1)”

[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 1)

CẢM NHẬN NỖI ĐAU

 

 

 

Title: Feel the Pain

Author: BlueSky20@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: NC17

Genre: Yaoi

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][SeJin] Cảm Nhận Nỗi Đau (Chap 1)”

[Trans fic][SeJin] Anh Chỉ Muốn Em

ANH CHỈ MUỐN EM

 

 

 

Title: I only want you

Author: Myungyeollie@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: SeJin

Rating: PG13

Summary: Khi ChaeJin nhìn thấy bức ảnh SeYong hôn lên trán noona stylist, cậu rất buồn. SeYong quyết định phải chứng minh cho ChaeJin thấy anh chỉ quan tâm đến cậu mà không còn ai khác.

Link: here

DO NOT TAKE OUT

 

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][SeJin] Anh Chỉ Muốn Em”