[Trans fic][YeolJong] Trò Đùa Trẻ Con

TRÒ ĐÙA TRẺ CON

 

 

 

Title: Childish Antics

Author:Emperor_Kyungsoo

Translator: Y Chi Chi

Pairing: YeolJong (Sungyeol/Sungjong)

Rating: PG13

Genres: Romance, Comedy

Summary: Lee Sungyeol, hãy thôi cư xử như một đứa trẻ đi. Anh cần phải trưởng thành và xử sự cho đúng với tuổi của anh. Em không thể tin được là anh lớn tuổi hơn em đấy.

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][YeolJong] Trò Đùa Trẻ Con”

Advertisements

[Trans fic][YeolJong] Phương Pháp Của SungYeol

PHƯƠNG PHÁP CỦA SUNGYEOL

 

 

 

Title: SungYeol’s method

Author: yitareum@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: YeolJong

Rating: G

Summary: Chúng ta đều biết rằng SungJong là một người rất sôi nổi. Nhưng nhiều khi thái độ của cậu gây phiền nhiễu cho người khác.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][YeolJong] Phương Pháp Của SungYeol”