[Trans fic][AllSeob] Cơn Sốt

CƠN SỐT

 

 


Title: Fever

Author: ani_ami@livejournal.com

Translator: D.ô

Pairing: DooSeob, DongSeob, JunHyunSeob (hay X-Seob)

Genre: smut

Rating: R

Disclaimer: Họ thuộc về nhau và thuộc về tôi.

Summary: Các thành viên dành thời gian cho YoSeob bị ốm.

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][AllSeob] Cơn Sốt”

Advertisements