[Trans fic][KaiSoo] Tiếng Rống Của Trực Tràng

TIẾNG RỐNG CỦA TRỰC TRÀNG

 

 

 

Title: Rectum Roar

Author: Xandra

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KaiSoo

Rating: NC17

Genre: Smut, Fetish (tôn sùng)

Summary: JongIn thấy thật gợi tình mỗi khi KyungSoo xì hơi.

Warning: Đây thật sự là một fic bệnh hoạn và có thể là quá sức tiếp nhận đối với nhiều người. Hãy cân nhắc cẩn thận trước khi đọc. Y Chi Chi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thương tinh thần nào gây ra cho bạn. Bạn đã được khuyến cáo.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][KaiSoo] Tiếng Rống Của Trực Tràng”

Advertisements

[Trans fic][KaiSoo] Ấu Trùng

ẤU TRÙNG

 

 

 

Title: Grub

Author: Xandra

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KaiSoo

Rating: NC17

Genre: Gore, Smut, Kink

Summary: KyungSoo có một nỗi ám ảnh tới mức phát bệnh với những con giòi, buồn cười là ở chỗ cậu thích chúng đến mức cho chúng tham gia cả vào chuyện chăn gối với cậu.

Warning: Đây thật sự là một fic bệnh hoạn và có thể là quá sức tiếp nhận đối với nhiều người. Hãy cân nhắc cẩn thận trước khi đọc. Y Chi Chi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thương tinh thần nào gây ra cho bạn. Bạn đã được khuyến cáo.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][KaiSoo] Ấu Trùng”