[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 9)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: Y Chi Chi

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 9)”

Advertisements

[Trans fic][MyungJong] Trường Trung Học: Sân Chơi Của Quỷ

TRƯỜNG TRUNG HỌC: SÂN CHƠI CỦA QUỶ

 

 

 

Title: High School: Devil’s Playground

Author: inspiritkevin

Translator: Y Chi Chi

Rating: NC17

Pairing: MyungJong

Genres: Smut, Rape, SE

Summary: Những năm tháng trung học là một hành trình phiêu lưu. Với một số người, họ cho đó là một chuyến tàu êm ả nhưng với một số người khác thì là bốn năm Địa ngục. Tri thức, ngoại hình, tiền bạc, tình trạng quan hệ xã hội, và cả tình yêu. Tình yêu. Sungjong biết cảm giác mà thứ đó đem lại như thế nào. Nhưng cậu là một trong những người có bốn năm Địa ngục tại trường trung học.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Trường Trung Học: Sân Chơi Của Quỷ”

[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 6)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 6)”

[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 5)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 5)”

[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 4)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 4)”

[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 3)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 3)”

[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 2)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 2)”

[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 8)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 8)”

[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 1)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Chap 1)”

[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 7)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 7)”

[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 6)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 6)”

[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 5)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 5)”

[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 4)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 4)”

[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 3)

HÃY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA ANH MỘT LẦN NỮA

 

 

 

Title: Be my melody once again

Author: lovely_ninja_monkey@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: NC17

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][MyungJong] Hãy Là Giai Điệu Của Anh Một Lần Nữa (Chap 3)”