[Mục lục][HaeHyuk] Tình Yêu Đỏ Thẫm (Shortfic)

TÌNH YÊU ĐỎ THẪM

 

 

 

Title: Red crimson love

Author: meolchiloveshae

Translator: Y Chi Chi

Genre: Romance/Fluff, vampire AU

Pairing: HaeHyuk

Rating: NC17

Disclaimer: Câu chuyện là của tôi, tôi sẽ bắt cóc Hyuk tối nay ^^ *cháy rụi bởi cái nhìn chết chóc của DongHae*

Summary: Không biết…

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Chap 1

♪♪♪

Chap 2

♪♪♪

Chap 3

 

 

_ COMPLETE _

Advertisements